top of page
Respiflex_favicon.png
PRIVACY POLICY

1. Doel van het privacybeleid

Respiflex Healthcare hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

 

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'General Data Protection Regulation' of 'GDPR' genoemd).

 

2. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

2.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Respiflex Healthcare zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

 

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en verwerken: uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen.

 

2.2. Rechtsgronden voor de verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Respiflex Healthcare baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 

  • noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons koopt);

  • wettelijke verplichting waaraan Respiflex Healthcare is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);

  • legitieme belangen van Respiflex Healthcare (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);

  • uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven via uw marketingvoorkeuren of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).

 

 

2.3. Het kopen van producten via onze website

Als u producten koopt in onze webshops, zal Respiflex Healthcare uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

 

Wanneer u via onze websites producten wilt kopen, zal Respiflex persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens en beperkte informatie over uw betaalkaart verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

 

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in uw winkelmandje of u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u van idee verandert na uw aankoop, of wanneer u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

 

 

2.4. Marketingmails en nieuwsbrieven

Sommige van onze klanten vinden het echt fijn om nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten te krijgen. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom kunt u zich ten allen tijde uitschrijven.

 

3. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Respiflex Healthcare stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben.

 

Bovendien garandeert Respiflex Healthcare dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

 

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Respiflex Healthcare ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen.

 

4. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij

Als algemene regel houdt Respiflex Healthcare uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

 

5. Hoe we uw persoonsgegevens wissen

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang.

 

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door Respiflex Healthcare werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Respiflex Healthcare uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

bottom of page